Connect
To Top

Onsdagen den 20 februari 2019 besökte Kronprinsessan, Prinsessan Estelle och Prins Oscar Kungl. Husgerådskammaren på Kungliga slottet.Kungl. Husgerådskammaren ansvarar för de elva kungliga slottens möbleringar och de kungliga lösöressamlingarna,

Onsdagen den 20 februari 2019 besökte Kronprinsessan, Prinsessan Estelle och Prins Oscar Kungl. Husgerådskammaren på Kungliga slottet.
Kungl. Husgerådskammaren ansvarar för de elva kungliga slottens möbleringar och de kungliga lösöressamlingarna, till exempel möbler, prydnadsföremål, mattor, gardiner och vävda tapeter. Merparten, cirka 80 procent, av föremålen används vid ceremonier, representationer och mottagningar och en stor del visas upp för