Connect
To Top

Onsdagen den 20 februari 2019 besökte Kronprinsessan, Prinsessan Estelle och Prins Oscar Kungl. Husgerådskammaren på Kungliga slottet.Kungl. Husgerådskammaren ansvarar för de elva kungliga slottens möbleringar och de kungliga lösöressamlingarna,

Photo: Sara Friberg / Kungl. Royal Court